23-08-2010

zwermen


Een zwerm is een groep insecten, vogels of vleermuizen die schijnbaar als één groep bewegen, vergelijkbaar met een school vissen.


Voeg daar voor mijn part ook maar de groep "mensen" bij, die ook vaak grote zwermen vormen. Het is curieus om te zien hoe mensen blijkbaar geprogrameerd zijn om grote groepen te vormen. Geef ze het zelfde truitje of mutsje en ze gaan massaal in megastadia zitten, om hun favorite ploeg of speler aan te moedigen. Daar gaan ze dan plots collectief afwijkend gedrag vertonen dat ze in de openbare ruimte op zijn minst op een flinke vermaning of boete zou komen te staan. Op wielerwedstrijden krijg je gegarandeerd dezelfde toestanden

Popconcerten... idem dito: iemand moet me trouwens nog altijd eens duidelijk maken wat er voor al die peperduurbetalende toeschouwers aan is, om van op een kilometer afstand van het podium of in de afrastering, miss supersstar uit de bol te zien gaan terwijl je daar nauwelijks een fluit van hoort of ziet? Een vorm van sadomachochisme!? Volgens mij niet hoor,gewoon: straks weet je dat je er even bij gehoord hebt... het zwermgevoel nietwaar!!

Ik ben ik er als klein manneke zelf ooit één keer mee geconfronteerd in het Antwerps sportstadium, ik geloof dat het top 68 van de Chiro was en ik had toen al zoiets dubbel van: "wat moet dit hier eigenlijk"? Allemaal proper regiseerd en zeëen van bruin en blauw en hoezee! voor de volksdans en de proosten en veel vendels en vlaggen en ballonnen ter ere van de Chiro en de burchtgravinne (?) en Christus koning...

Zowat twintig jaar eerder werden in dat zelfde stadium met heel andere symbolen en veel dwingender rituelen, heel andere manifestaties gehouden. Door mensen mensen in dondere pakken die dreigender zaken te verheerlijken hadden, waar wij op deze feestelijke dag in mei helemaal geen weet van konden hebben.

Ik bedoel maar: zwermen zijn gevaarlijke dingen: ze zijn vreselijk onstabiel en onbeheersbaar en als zwermen overgetrokken zijn, is het land meestal totaal kaal geplukt.

noot: zouden er in onze galaxie ook zulke zwermen kunnen rondzwerven ???

Geen opmerkingen:

Een reactie posten