09-02-2011

Remissie

Remissie is het verminderen van ziekteverschijnselen. Er is sprake van remissie als de ziekte niet meer actief lijkt: er komen geen nieuwe plekken meer bij; soms is nog wel de schade zichtbaar die door de ziekte is aangericht. De term wordt vooral gebruikt voor typen kanker en inflammatoire ziekten. Het woord is afgeleid uit het latijn: remissio betekent "het terugzenden, verslappen".

Als iemand bij lichamelijk onderzoek geen klachten vertoont, wordt gesproken van klinische remissie. Als ook aanvullend onderzoek (röntgenfoto, laboratoriumonderzoek) geen ziekteactiviteit aantoont is er complete remissie.

noot: ik heb het afgelopen jaar heel wat nieuwe woorden geleerd, remissie is er zo eentje. Vreemd dat ze van die rare termen uitvinden om aan te geven dat je (tijdelijk ?) aan de beterhand bent... what's in a name ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten